REKISTERISELOSTE

Seloste henkilötietojen käsittelystä

Roihu 2020 - Suomen Nuorkauppakamareiden C-alueen Vaalikokous.

Rekisterinpitäjä: Kokkolan Nuorkauppakamari ry kokoustoimisto@roihu2020.fi

Tietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste: Suostumus

Rekisteröidyt ja henkilötiedot: Roihu2020-kokouksen osallistujat. Osallistujista

tallennetaan kaikki ilmoittautumisajan tiedot, jotka hän on syöttänyt

rekisteröitymisen yhteydessä (katso rekisteröintilomake).

Tietojen vastaanottajat ja tietojen siirrot: Kokouksen Internet-sivulla julkaistaan siihen

suostumuksensa antaneiden osallistujien nimet, nuorkauppakamari ja jäsenstatus.

Kaikkien osallistujien tietoja tallennetaan Lyyti-järjestelmään, annetaan

järjestäjätiimille ja Opintokeskus Sivikselle. Tietoja voidaan luovuttaa SNKK:n ja

Nuorkauppakamareiden Alue C tukiyhdistys ry:n alueorganisaation käyttöön. Lisäksi

nimi- ja ruokavaliotiedot luovutetaan tarvittavissa määrin tulojuhlan ja gaala-illallisen

järjestävälle pitopalvelulle.

Tietojen poistamisen määräajat: Osallistujalistaa säilytetään seuraavan vuoden

vaalikokouksen päättymisen jälkeen vaalikokouksen raportointia varten. Tiedot poistetaan

viimeistään vuoden kuluttua vaalikokouksen päättymisen jälkeen. Laskutus- ja

maksutiedot säilytetään viranomaisten ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja vaaditun

määräajan puitteissa.

Tietojen suojaus: Tietoja säilytetään kokousta varten perustetulla Lyyti-tilillä, johon on

pääsy Roihu2020-kokouksen kokoustoimisto- ja talousvastaavilla. Lyyti-järjestelmässä 

kerättyihin tietoihin on pääsy rajatusti muulla kokoustiimillä online-raporttien kautta. ​

Rekisteröidyn oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus saada kopio omista tiedoistaan. Rekisteröity voi milloin tahansa

kieltää tietojensa käsittelyn.

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa käsittelyyn liittyvistä asioista Tietosuojavaltuutetulle.

Tietojen antaminen ei ole pakollista, mutta Roihu2020-kokoukseen osallistuminen

edellyttää tietojen antamista.

Lisätietoa:

Opintokeskus Sivis:

SNKK on Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestö. Opintokeskus Sivis toteuttaa, tutkii,

kehittää, ohjaa ja tukee järjestöllistä koulutusta ja SNKK:n koulutustoiminta saa myös tätä

tukea. Koulutuksiin osallistujista toimitetaan Sivikselle seuraavat tiedot: nimi, sukupuoli ja

sähköpostiosoite (yli kuuden tunnin koulutuksista). Lisätietoa Siviksen toiminnasta ja

tietojen käytöstä saat kansalliselta koulutuspäälliköltä tai osoitteesta www.ok-sivis.fi

JCI Finland är studiecentral Sivis medlemsorganisation. Studiecentralen Sivis förverkligar,

utvecklar, handleder och stöder organisationsutbildning och också JCI Finland får detta

stöd. Information som delges från alla deltagare till Sivis är följande: namn, kön och e-

postadress (över 6 timmars skolning). Mera information om Sivis och hur informationen

används från information ger skolningsansvarig (National Officer, Skills Development)

eller https://www.ok-sivis.fi/studiecentralen-sivis.html

JCI Finland is member organisation of Sivis Study Centre. Sivis Study Centre execute,

develop, guide and supports adult education and also JCI Finland gets this support. All

participants delivers to Sivis: name, gender, email address (over 6 hours trainings). More

information about Sivis and how the information is used from National Officer, Skills

Development or https://www.ok-sivis.fi/sivis-study-centre.html

merkki-logo-eng-rgb.png